Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De gemeente Oldenzaal informeert u met Lang zult u wonen over maatregelen die u zelf kunt treffen om uw woning veilig en comfortabel te maken. Veel van deze maatregelen zijn preventief en dragen bij aan uw dagelijkse woon- en leefplezier. 

Maatschappelijk Plein Oldenzaal

Is er sprake van een medische oorzaak waardoor uw huis plotseling niet meer geschikt is? Informeer dan naar mogelijke ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij het Maatschappelijk Plein van de gemeente Oldenzaal.

Sociaal Team Oldenzaal

De gemeente ondersteunt u bij het zoeken naar oplossingen, maar legt ook meer verantwoordelijkheid bij uzelf en uw omgeving neer. We zijn meer en meer afhankelijk van elkaar en dat gaan we merken. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over zelfstandig blijven wonen. U kunt dan langskomen bij het spreekuur van sociaal team Oldenzaal. U vindt het sociaal team in het Michgoriushuis op werkdagen tussen 09:00 tot 11:00 uur. Bellen kan uiteraard ook: (0541) 57 14 14.