Blijverslening in Oldenzaal

Bent u inwoner van de gemeente Oldenzaal en heeft u plannen om uw woning te verbouwen met het oog op de toekomst? Voor maatregelen die uw huis levensloopbestendiger maken, kunt u in aanmerking komen voor de Blijverslening. Denk aan een renovatie van de badkamer, een uitbouw waardoor u kunt slapen en baden op de begane grond of het aanbrengen van domotica. Met dit woningverbeteringen bereidt u uw woning voor op de toekomst.

Wat is de Blijverslening?

De Blijverslening maakt langer thuis blijven wonen financieel mogelijk. De Blijverslening is bedoeld voor eigenaar-bewoners. Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Hoe werkt de Blijverslening?

U sluit via de gemeente een consumptief krediet of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden en een gunstige rente. De actuele rentetarieven kunt u inzien via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) Het SVn voert de krediettoets uit, beheert het bouwkrediet waarin het geld wordt gestort en betaalt de rekeningen van de aannemer. Op de website van SVn vindt u meer informatie.

Maatregelen Blijverslening

U kunt de Blijverslening gebruiken voor het financieren van de volgende maatregelen:

  • Het realiseren van een levensloopbestendige woning door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren bij een eengezinswoning
  • Het beter toegankelijk maken van badkamer, toilet, slaapkamer, woonkamer en/of keuken;
  • Het verbouwen van de woning waardoor de maatvoering van woonkamer, slaapkamer en/of badkamer beter voldoet aan de eisen van een levensloopbestendige woning en ook de toegankelijkheid van de woning beter geregeld is
  • Technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (domotica);
  • Het samenvoegen van twee woningen tot één levensloopbestendige woning;
  • Duurzaamheidsmaatregelen voor zover die maximaal twintig procent van het leningsbedrag bepalen.

De maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.

Meer informatie?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal als u geïnteresseerd bent in de Blijverslening. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@oldenzaal.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0541 58 81 11.

U vindt meer informatie over de Blijverslening op de site van de gemeente Oldenzaal